Waarom deze training?

Vrijwilligersbeleid verschaft duidelijkheid aan alle betrokkenen binnen de organisatie hoe het vrijwilligerswerk in georganiseerd. Deze module helpt je stapsgewijs bij het maken van een vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligersbeleid in 10 stappen

Deze e-learningmodule 'Vrijwilligersbeleid in 10 stappen' is een handreiking voor vrijwilligersorganisaties bij het formuleren van een vrijwilligersbeleid, wanneer je dat nog niet goed op papier hebt. Ook als je wel al een beleid hebt, kun je de module gebruiken om te toetsen of je alle aspecten al goed geregeld hebt. In dit geval hoef je waarschijnlijk niet alle schrijfopdrachten te doen.

Inhoud
We gaan in op vragen als:

  • Wat is de plek van vrijwilligers binnen de organisatie?  
  • Hoe worden vrijwilligers geworven? 
  • Is er een vrijwilligerscontract?
  • Welke vormen van begeleiding zijn er?
  • Vallen de vrijwilligers met al hun activiteiten onder de vrijwilligersverzekering?
  • Hoe worden de vrijwilligers gewaardeerd?
  • Welke veiligheidsrisico's zijn er?

Na afloop kun je je beleid, indien gewenst, laten toetsen door een organisatieadviseur van VCA.

Doelgroep
Vrijwilligersorganisaties die aan de slag willen met hun vrijwilligersbeleid

Kosten
Gratis

Vragen?
Neem contact op met Marijke Altenburg,
of bel: 06-14607141

Begin meteen!

Je kan meteen met deze training starten.


Aanmelden >>